Συμμετοχή της ΕΛΚ στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συγγραφέων

Συμμετοχή της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συγγραφέων (Europeans Writers' Council), 3 και 4 Ιουνίου
2018

Europeans Writers Council 1
Η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου (που είναι τακτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συγγραφέων: ΕWC) εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό της, Λεωνίδα Γαλάζη, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου, για το έτος 2018, που πραγματοποιήθηκε στο Minsk της Λευκορωσίας, το διήμερο 3 και 4 Ιουνίου 2018. Η Γενική Συνέλευση άρχισε με χαιρετισμό του Προέδρου του EWC, Gunnar Ardelius και με καλωσόρισμα από τον Barys Piatrovich, Πρόεδρο της Ανεξάρτητης Εταιρείας Λογοτεχνών της Λευκορωσίας, ο οποίος αναφέρθηκε στις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι λογοτέχνες στη χώρα του, εξαιτίας των περιορισμών στο δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης. Τόνισε δε τη σημασία της ανάπτυξης σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των μελών του EWC.
Οι εργασίες της πρώτης ημέρας επικεντρώθηκαν σε ζητήματα όπως η παρουσίαση των πεπραγμένων του 2017 και η έγκριση του Σχεδίου ∆ράσης και του Προϋπολογισμού για το 2019. Επίσης αποφασίστηκε η αύξηση της ετήσιας συνδρομής των μελών, από 1500 ευρώ σε 2000, εκλέχθηκαν δύο νέα μέλη του ∆Σ, σε αντικατάσταση μελών που αποχώρησαν, και καταρτίστηκαν ομάδες εργασίας για τα κρίσιμα ζητήματα της πολιτιστικής πολιτικής, των πνευματικών δικαιωμάτων και της οικονομικής διαχείρισης του EWC. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Νομοσχέδιο περί ∆ικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και ειδικότερα στο άρθρο 12, με το οποίο πλήττονται τα συμφέροντα των λογοτεχνών. Συζητήθηκε επίσης και το θέμα του ∆ικαιώματος ∆ημοσίου ∆ανεισμού.
Ο Πρόεδρος του EWC, Gunnar Ardelius, προέβη σε απολογισμό των δραστηριοτήτων του Οργανισμού για το έτος 2017 και σε παρουσίαση της δράσης και των ενεργειών του για το τρέχον έτος. Στην ομιλία του τόνισε την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ όλων των Ενώσεων Λογοτεχνών που εκπροσωπούνται στο EWC, για επίτευξη των στόχων του. Σε παρατήρηση μέλους, ανέφερε ότι είναι σημαντικό να επιστρέψουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συγγραφέων η Γαλλία και η Ιταλία.
Οι εργασίες της πρώτης ημέρας της Γενικής Συνέλευσης ολοκληρώθηκαν με επίσκεψη των συμμετεχόντων στο Μουσείο Αγροτικής Ζωής του Minsk και με δείπνο στην ταβέρνα του Μουσείου.
Κατά τη δεύτερη μέρα της Γενικής Συνέλευσης (∆ευτέρα, 4/6/18) οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν την εκδήλωση "Φωνές ελευθερίας: Σύγχρονη ποίηση της Λευκορωσίας", στην οποία οι ποιητές/-τριες της νέας Γενιάς Tacciana Niadbaj, Nasta Kudasava, Vika Trenas, Vital Ryzkow και Anna Komar διάβασαν ποιήματά τους. Παράλληλα, παρουσιάστηκε η δίγλωσση ποιητική
ανθολογία υπό τον τίτλο "∆εν υπήρχε ηρεμία. Λευκορώσικη ποίηση της νέας Γενιάς", από τον επιμελητή έκδοσης Cichan Carniakievic.
Στην εκδήλωση τονίστηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Λευκορώσοι λογοτέχνες που δεν ανήκουν στην Κρατική Εταιρεία Λογοτεχνών, αλλά στην Ανεξάρτητη, για προώθηση και διάδοση του έργου τους. Εξάλλου, ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στη λειτουργία της Σχολής Λογοτεχνών με ευθύνη και διαχείριση της Ανεξάρτητης Εταιρείας Λογοτεχνών Λευκορωσίας, από το 2011. Η Εταιρεία έχει σήμερα 470 μέλη.
Η ως άνω Γενική Συνέλευση, στην οποία εκπροσωπήθηκε η ΕΛΚ, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι σε αυτήν συζητήθηκαν καίρια θέματα που αφορούν όλους τους ευρωπαίους λογοτέχνες. Εξάλλου, δόθηκε η ευκαιρία στον εκπρόσωπο της ΕΛΚ για συνομιλία και επικοινωνία με τους εκπροσώπους άλλων Ενώσεων Λογοτεχνών, που θεωρείται σημαντική για την προώθηση συνεργασιών της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της εν λόγω διοργάνωσης κρίνονται ιδιαίτερα αξιόλογα και επωφελή.
Europeans Writers Council 3

Pin It