ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΙΗΣΗΣ - «ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ» (21/3/2022- 17/8/2022)

Η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου (Ε.Λ.Κ.) προκηρύσσει διαγωνισμό ποίησης, θεωρώντας ως πολιτιστικό χρέος όλων μας τη προβολή της Καρπασίας της Κύπρου. Η προκήρυξη αυτή

απευθύνεται και προσφέρει ποιητικό βήμα στους απανταχού της Γης φίλους της Καρπασίας. Κριτική Επιτροπή της Ε.Λ.Κ. θα ανθολογήσει τα υποβληθέντα έργα και θα εκδώσει ειδική «Ποιητική Ανθολογία Καρπασίας», την οποία θα προβάλει παγκύπρια και διεθνώς, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έργων είναι η 17η Αυγούστου2022,ιστορική ημερομηνία για την Καρπασία, το 1974. 

Το εγκεκριμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα, ΑΧΑΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, είναι υποστηρικτής και χορηγός της όλης προσπάθειας.

Α. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΩΝ

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πρόσωπα που αγαπούν, ή γεννήθηκαν,έζησαν, ή εργάσθηκαν στην Καρπασία, ανεξάρτητα με την παρούσα διαμονή ή υπηκοότητά τους.
  2. Αναμένεται η υποβολή έργων τα οποία δεν έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε άλλο διαγωνισμό.
  3. Κάθε ποίημα που θα υποβληθεί θα είναι καλό να προβάλλει την αγάπη για τον Άνθρωπο και την Καρπασία. Να προβάλλει πανανθρώπινες αξίες, ελευθερίας, δημοκρατίας, αλληλεγγύης. Ο κάθε ποιητής είναι ελεύθερος φυσικά να εκφράσει και διατυπώσει το δικό του πνεύμα, χωρίς κανένα περιορισμό.
  1. Γλώσσα γραφής: Ελληνική, Αγγλική ή Τουρκική. Τα μη ελληνόφωνα έργα θα μεταφραστούν στα ελληνικά.
  1. Είδος γραφής. Ποιήματα θα γίνονται δεκτά και σε πεζό λόγο, ποιήματα στα όρια της πεζολογίας. Αναμένουμε έργα, πεζογραφήματα, ή επικά ή λυρικά ή δραματικά ποιήματα, είτε με ή χωρίς ομοιοκαταληξία, είτε είναι ή δεν είναι δεκαπεντασύλλαβα.
  1. Υποβολή έργου. Κάθε έργο που θα υποβληθεί να είναι δακτυλογραφημένο σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο «Word». Το κείμενο να έχει διάστιχο, κενό 1.5 μεταξύ των γραμμών. Η γραφή να είναι σε γραμματοσειρά μεγέθους 12 (Word: Arial ή TimesRoman ή Verdana).
  1. Αριθμός συμμετοχών.Όποιο άτομο συμμετέχει δικαιούται να υποβάλει μέχρι πέντε έργα. Το διαγωνιζόμενο πρόσωπο δύναται να υποβάλει το κάθε έργο του διατυπωμένο – μεταφρασμένο και σε μία άλλη γλώσσα, από τις τρεις πιο πάνω αναφερόμενες γλώσσες. Προς τούτο επιτρέπεται η συνεργασία του με δίγλωσσο πρόσωπο της δικής του επιλογής. Η επιτροπή της Ε.Λ.Κ. δικαιούται να προβεί σε επιμέλεια της μετάφρασης.
  1. Τοποθέτηση σε Ερώτημα.Οι διαγωνιζόμενοι παρακαλούνται, εάν επιθυμούν, όπως απαντήσουν και τοποθετηθούν με λακωνικό κείμενο, μέχρι μόνο εκατό λέξεων (100) στην ερώτηση:

«Γιατί φυλάω βαθιά στην Ψυχή μου, την Καρπασία;»

  1. Αποστολή Φωτογραφίας – Βιογραφικού.Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποστείλουν μια υψηλής ευκρίνειας φωτογραφία τους, καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα, μέχρι εκατό λέξεων, που να αναφέρει: α) όνομα και επίθετο, β) ημερομηνία γέννησης, γ) τόπος γέννησης ιδίου ή/και προγόνων του, αν γεννήθηκαν στην Καρπασία δ) τόπος διαμονής και ό,τι άλλο επιθυμεί, μέχρι 100 λέξεις.
  1. Διαδικασία υποβολής.Τηρουμένων των πιο πάνω όρων και προϋποθέσεων, κάθε πρόσωπο παρακαλείται να διαβιβάσει τη συμμετοχή του στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

karpasia.poems.elk@gmail.com

Θέμα αποστολής: «Ποιητική Ανθολογία Καρπασίας».

11 ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ.Να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες δεν θα καταβάλουν έξοδα συμμετοχής. Όσων τα έργα επιλεγούν για δημοσίευση, θα λάβουν δωρεάν ένα αντίτυπο της Ανθολογίας. Η Κριτική Επιτροπή θα μελετήσει το θέμα απονομής Βραβείων Αριστείας, χρυσών, ασημένιων και χάλκινων.

Β.   ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής θα διοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου αμέσως μετά την λήξη του διαγωνισμού. Τα άτομα αυτά θα συνεργαστούν και για τηνεπιμέλεια της Έκδοσης της Ανθολογίας.

Γ. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Κριτική Επιτροπή του διαγωνισμού θα επιλέξει τα έργα που θα υποβληθούν για την Ανθολογία της ΕΛΚ «Ποιητική Ανθολογία Καρπασίας». ‘Μνήμη και Παράδοση’. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό συναινούν όπως, τόσο οι ίδιοι όσο και το έργο με το οποίο θα συμμετάσχουν, προβληθούν από τα ΜΜΕ.

Όλοι μαζί ας ‘ποιή-σομεν’ κάτι καλό για την πανέμορφη Καρπασία.

Υποβολή έργων μέχρι 17 Αυγούστου 2022

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΚ

 

paxiammos

Pin It