Συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της ΕΛΚ με υποψήφιους Προέδρους

Ο Πρόεδρος και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, επισκέφθηκαν τους τρεις βασικούς Υποψήφιους των Προεδρικών Εκλογών 2023 και κατέθεσαν τις Προτάσεις της Ένωσης για τον Πολιτισμό. 

Η ΕΛΚ θα χαρεί για την υλοποίησή των Προτάσεών της και θα συμβάλλει όταν καλείται.Το Σχέδιο των Προτάσεων της ΕΛΚ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός για τον Πολιτισμό με βάση 13 κύριους άξονες

Οριζόντιες συνεργασίες με φορείς, προς όφελος του Πολιτισμού, π.χ. με Υπουργείο Εξωτερικών, Υφυπουργείο Τουρισμού, Επίτροπο για Ομογένεια κ.ά., Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας (και Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής), Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δήμοι και Κοινότητες, ΡΙΚ και άλλα κανάλια, ΜΜΕ.

Αναβάθμιση της πολιτιστικής δραστηριότητας με ευφυείς, μη κοστοβόρες μεθόδους

Πολιτιστική χορηγία από ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς (νόμος με κίνητρα)

Εργασιακά δικαιώματα δημιουργών και πνευματική περιουσία

Νέες Υποδομές και τεχνολογική αναβάθμιση των μέσων

Πολιτιστική Αποκέντρωση (επέκταση υφιστάμενης, σε απόκεντρους φορείς, δήμους)

Διεθνής προβολή Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Δημιουργίας - Πολιτιστική Διπλωματία

Εμβάθυνση της λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής παιδείας

Διακοινοτικές πολιτιστικές δράσεις για μία ενοποιημένη Κύπρο

Περισσότερη Ευρώπη στα Πολιτιστικά της Κύπρου, με κονδύλια από ειδικά Κεφάλαια

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO και η Ταυτότητα και Παράδοση της Κύπρου.

Συναντήσεις μελών του ΔΣ της ΕΛΚ με υποψηφίου προέδρους.3

Συναντήσεις μελών του ΔΣ της ΕΛΚ με υποψηφίου προέδρους.1

Συναντήσεις μελών του ΔΣ της ΕΛΚ με υποψηφίου προέδρους.2

Pin It