Καταστατικό Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ:

Άρθρο 1

Ιδρύεται Σωματείο των Κυπρίων Λογοτεχνών με την επωνυμία EΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ και με έδρα τη Λευκωσία.

Pin It