Ανασύνθεση/Ανακατανομή ρόλων στο Δ.Σ. και πρόσκληση για τακτίκη γενίκη συνέλευση της ΕΛΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (19/6/2023)

Σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Ανασύνθεση/ανακατανομή ρόλων στο Δ.Σ: Έπειτα από παραίτηση του Προέδρου κ. Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδη (15/6/2023) για λόγους

υγείας (όπως αναφέρει σε σχετική επιστολή του) τα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με τις

πρόνοιες του καταστατικού της ΕΛΚ, εξέλεξαν τον Ελευθέριο Πλουτάρχου ως

Πρόεδρο και την Ευδοκία Ζορπίδου ως Γραμματέα του παρόντος Δ.Σ. μέχρι τη

συμπλήρωση της θητείας του (Νοέμβριος 2023).

 

2. Τακτική Γενική Συνέλευση:

Τα μέλη του Δ.Σ. σας προσκαλούν σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 14 η Ιουλίου

2023, στις 19:00, στο οίκημα της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου (Στέγη Γραμμάτων &

Τεχνών, Ξάνθης Ξενιέρου 53, Λευκωσία).

 

Θέματα:

Α) Απολογισμός έργου/δράσεων (Δεκέμβριος 2021- Ιούλιος 2023)

Β) Οικονομικός απολογισμός – Ταμειακός έλεγχος

Γ) Έγκριση/υποδοχή νέων μελών

Δ) Προγραμματισμός δράσεων (μέχρι τον Νοέμβριο του 2023)

Ε) Συζήτηση – Κατάθεση εισηγήσεων και απόψεων από τα παρευρισκόμενα μέλη.

 

Εκ μέρους του Δ.Σ.

 

Ελευθέριος Πλουτάρχου                                        Ευδοκία Ζορπίδου

Πρόεδρος ΕΛΚ                                                       Γραμματέας ΕΛΚ

Pin It