Καταστατικό Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου

ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΩΝΥΜIΑ

Άρθρο 1

Η Επωνυμία τoυ Σωματείoυ είvαι ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ.

ΕΔΡΑ

Άρθρο 2

Τo  Σωματείο ιδρύθηκε στη Λευκωσία το1978 με έδρα την Λευκωσία και έχει διεύθυνση επικοινωνίας την Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Ξάνθης Ξενιέρου 53,  1015 Λευκωσία.

Pin It