ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΚ

Πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2023Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της ΕΛΚ στο Οίκημά της (Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, Ξάνθης Ξενιέρου 53, Λευκωσία).

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, έγινε απολογισμός έργου (διοικητικού και πολιτιστικού), οικονομικός απολογισμός, εγκρίθηκαν 44 νέα μέλη και αναφέρθηκαν οι προγραμματισμένες δράσεις, το όραμα και οι στόχοι/επιδιώξεις του Δ.Σ. για τη συνέχεια. Παλιά  και νέα μέλη αλληλοεπέδρασαν μεταξύ τους, συζήτησαν διάφορα θέματα, κατατέθηκαν γόνιμες εισηγήσεις και λήφθηκαν αποφάσεις, εξουσιοδοτώντας το Δ.Σ. να τις υλοποιήσει. Περαιτέρω ενημέρωση για τις αποφάσεις και τις επόμενες ενέργειες/δράσεις της ΕΛΚ θα έχετε με ανακοινώσεις  που θα εκδοθούν σε κατοπινό στάδιο. Συνεχίζουμε την πορεία μας με σοβαρότητα και συλλογικότητα. Η επόμενη Γενική Συνέλευση των Μελών θα είναι εκλογική (τέλη Νοεμβρίου 2023).

 

geniki sinelefsi A 2023  geniki sinelefsi 2023

 

Εκ μέρους του Δ.Σ.

Ελευθέριος Πλουτάρχου                                                   Ευδοκία Ζορπίδου

Πρόεδρος ΕΛΚ                                                                  Γραμματέας ΕΛΚ

Ημερομηνία: 16/7/2023

Pin It