Διαγωνισμός ποίησης για νέους

Η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου και η Ένωση Καλλιτεχνών και Συγγραφέων Κύπρου προκηρύσσουν διαγωνισμό ποίησης, στα Ελληνικά ή Τούρκικα, για νέους Κύπριους λογοτέχνες, μέχρι σαράντα ετών. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων είναι 30η Ιουνίου 2019.

 Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν ποιήματα, τα οποία να είναι συνολικής έκτασης όχι μεγαλύτερης από 30 σελίδες.

Τα έργα θα πρέπει να υποβληθούν σε τρία αντίτυπα, σε κλειστό φάκελο, πάνω στον οποίο να αναγράφεται ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ, με ψευδώνυμο και τετραψήφιο κωδικό αριθμό. Το πραγματικό όνομα του συγγραφέα, μαζί με αντίγραφο πιστοποιητικού όπου να φαίνεται η ηλικία του, το τηλέφωνο και η διεύθυνσή του, να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, μαζί με τα έργα, πάνω στον οποίο να αναγράφεται το ίδιο ψευδώνυμο και ο κωδικός αριθμός.

Τα ποιήματα θα κριθούν από τριμελείς επιτροπές, που θα οριστούν από τους διοργανωτές του διαγωνισμού. Τα έργα των συγγραφέων που θα βραβευτούν, ενός Ελληνοκυπρίου και ενός Τουρκοκυπρίου, θα μεταφραστούν και θα δημοσιευτούν σε μια κοινή έκδοση και στις δύο γλώσσες, με σχετική επιχορήγηση από το Υπουργείο Παιδείας κ Πολιτισμού.

Τα έργα θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου* 2019, το αργότερο. Για την ελληνική γλώσσα να αποσταλούν στη διεύθυνση: ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ, ΞΑΝΘΗΣ ΞΕΝΙΕΡΟΥ 53, 1015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 97712187.

18 Απριλίου 2019

*Παράταση του δικοινοτικού Διαγωνισμού ποίησης για νέους μέχρι 31/7/2019

Pin It