Έκτακτη Γενική Συνέλευση

*English follows

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε πως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν παραιτηθεί και ως εκ τούτου καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 13(3) σε Έκτακτη Συνέλευση στις 10:30 π.μ. την Κυριακή, 24

Συνέχεια ανάγνωσης