Συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της ΕΛΚ με υποψήφιους Προέδρους

Ο Πρόεδρος και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, επισκέφθηκαν τους τρεις βασικούς Υποψήφιους των Προεδρικών Εκλογών 2023 και κατέθεσαν τις Προτάσεις της Ένωσης για τον Πολιτισμό. 

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανακήρυξη τεσσάρων νέων Επίτιμων Μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου αποφάσισε σε συνεδρίασή του στις 23/1/2023 να ανακηρύξει τα πιο κάτω διακεκριμένα μέλη της ως Επίτιμα Μέλη, για τη συνολική προσφορά τους στην Ένωση, στα Κυπριακά Γράμματα και στον Πολιτισμό της Κύπρου.

Συνέχεια ανάγνωσης