Τα μέλη του ΔΣ της Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου, Μελέτης Αποστολίδης, Βασίλκα Χατζήπαπα, Κώστας Πατίνιος και Γκιουργκέντς Κορκμαζέλ ανακοινώνουν ότι σε έκτακτη συνεδρία που έγινε σήμερα 20 Ιουλίου 2018 και ενόψει της σημερινής άμεσης παραίτησης και του Χριστόδουλου Καλλίνου, που ακολουθεί τις τέσσερις προηγούμενες παραιτήσεις του Προέδρου Λεωνίδα Γαλάζη, της Αντιπροέδρου Αγγέλας Καϊμακλιώτη, της Γενικής Γραμματέας Μαρίας Σιακαλλή, και του μέλους Νάσας Παταπίου, με βάση το άρθρο 21 του καταστατικού της ΕΛΚ αποφασίζουντα εξής:

Συνέχεια ανάγνωσης

Η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου και ο Δήμος Γερίου σάς προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση Μνήμη-Συνείδηση-Αγώνας: Ποίηση για την Τραγωδία του 1974

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου θα προβεί κατά τον μήνα Ιούλιο 2018 σε επικαιροποίηση του Καταλόγου Μελών της Ε.Λ.Κ.,με βάση τις πρόνοιες του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου 104(Ι)/2017 και, πιο συγκεκριμένα, με βάση το άρθρο 18.5: "Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου υποχρεούται να τηρεί πλήρως ενημερωμένο μητρώο των μελών του, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον άπαξ κατ’ έτος και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο και προς οποιοδήποτε τρίτο έχει έννομο συμφέρον."

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, στην τελευταία του συνεδρία, αποφάσισε να διοργανώσει εκδηλώσεις με την ευκαιρία της συμπλήρωσης πενήντα χρόνων από τον θάνατο των ποιητών Τεύκρου Ανθία και Θοδόση Πιερίδη, το 1968.

Συνέχεια ανάγνωσης