Επικαιροποίηση καταλόγου μελών της Ε.Λ.Κ.

Ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου θα προβεί κατά τον μήνα Ιούλιο 2018 σε επικαιροποίηση του Καταλόγου Μελών της Ε.Λ.Κ.,με βάση τις πρόνοιες του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου 104(Ι)/2017 και, πιο συγκεκριμένα, με βάση το άρθρο 18.5: "Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου υποχρεούται να τηρεί πλήρως ενημερωμένο μητρώο των μελών του, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον άπαξ κατ’ έτος και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο και προς οποιοδήποτε τρίτο έχει έννομο συμφέρον."

Συνέχεια ανάγνωσης

Εκδηλώσεις της ΕΛΚ για τους Τεύκρο Ανθία και Θοδόση Πιερίδη

Ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, στην τελευταία του συνεδρία, αποφάσισε να διοργανώσει εκδηλώσεις με την ευκαιρία της συμπλήρωσης πενήντα χρόνων από τον θάνατο των ποιητών Τεύκρου Ανθία και Θοδόση Πιερίδη, το 1968.

Συνέχεια ανάγνωσης

Συμμετοχή της ΕΛΚ στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συγγραφέων

Συμμετοχή της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συγγραφέων (Europeans Writers' Council), 3 και 4 Ιουνίου
2018

Συνέχεια ανάγνωσης